PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK

Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru SMP Negeri 3 Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022.


Peserta didik yang dimaksud dalam keputusan ini adalah peserta didik yang berada pada tahun terakhir di SMP Negeri 3 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022

Peserta didik yang dinyatakan lulus adalah peserta didik yang telah memenuhi syarat kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama-nama peserta didik yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan dinyatakan lulus dari SMP Negeri 3 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Denpasar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

>> LINK SK Kelulusan SMP Negeri 3 Denpasar TA 2021-2022

Share

Tambah Komentar


Kode Keamanan
Segarkan